Company details

OP Företagsbanken Abp

  • Print
  • Share Share

OP Gruppen är den största finansgruppen i Finland. OP tillhandahåller de bästa koncentreringsförmåner samt de mest omfattande bank-, skadeförsäkrings- och kapitalförvaltningstjänster för sina kunder. Gruppen har tre affärsrörelser: Bankrörelse, Skadeförsäkring och Kapitalförvaltning.