Release details

2019-07-09 11:14 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

SpareBank 1 SMN : Meldepliktig handel egne bevis

SpareBank 1 SMN har den 9. juli tildelt 251 egenkapitalbevis til kurs 99,50 i forbindelse med bonus for ansatte i bankens datterselskaper. 

Bankens beholdning av egne bevis etter denne transaksjonen er 625 bevis.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HUG#2246912