Release details

2019-05-07 08:00 CEST
  • Print
  • Share Share

OP Yrityspankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2019

OP Yrityspankki Oyj
Pörssitiedote 7.5.2019 klo 09.00
Osavuosikatsaus 1.1.-­31.3.2019

OP Yrityspankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2019 

  • Konsernin tulos ennen veroja laski 64 miljoonaan euroon (150). Korkokate kasvoi 4 % 67 miljoonaan euroon. Tuottoja laski vakuutuskatteen ja sijoitusten tuottojen pienentyminen sekä kulujen kasvu lähinnä EU:n vakausmaksusta johtuen. Saamisten arvonalentumiset olivat edelleen matalalla tasolla.
  • Konsernin uudet segmentit ovat vuoden 2019 alusta Yrityspankki, Vakuutus ja Muu toiminta.
  • Yrityspankin tulos ennen veroja heikkeni 59 % 45 miljoonaan euroon sijoitustoiminnan nettotuottojen laskettua ja EU:n vakausmaksusta johtuen. Luottokanta kasvoi vuodessa 10 % 22,5 miljardiin euroon. Kulu-tuotto-suhde oli 56,0 % (31,7).
  • Vakuutuksen tulos ennen veroja laski 14 % 29 miljoonaan euroon korvauskulujen kasvun heikennettyä vakuutuskatetta. Operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 97,5 prosenttia (93,2).
  • Muun toiminnan tulos ennen veroja oli -11 miljoonaa euroa (6) sijoitustoiminnan nettotuottojen laskettua. Maksuvalmius ja rahoituksen saatavuus säilyivät hyvänä.
Tulos ennen veroja, milj. e 1-3/2019 1-3/2018 Muutos, % 1-12/2018
  Yrityspankki 45 109 -58,8 361
  Vakuutus 29 34 -14,2 120
  Muu toiminta -11 6 -278,1 -42
Konserni yhteensä 64 150 -57,5 439
Oman pääoman tuotto (ROE), % 5,0 12,0 -7,0* 8,5
Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,30 0,76 -0,5* 0,54

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2018 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2018 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.
* Suhdeluvun muutos

Taloudelliset tavoitteet 31.3.2019 31.12.2018 Tavoite
Asiakaskokemus, NPS (-100-+100) 75 71 70
CET1-vakavaraisuus, % 14,6 15,1 15
Taloudellisen pääomavaateen tuotto, % 11,4 14,4 22
Nykyliiketoiminnan kulut (liukuva 12 kk) *, milj. e 605 593 Kulutaso 2020
alle 2015 tason (475)
Osinkosuhde tilikauden tuloksesta, %   49,9 50

*Kuluista vähennetty terveys- ja hyvinvointiliiketoiminnan kulut.

Vuoden 2019 osavuosikatsausten julkaisupäivät

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2019: 30.7.2019
Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2019: 29.10.2019

Helsingissä 7.5.2019

OP Yrityspankki Oyj
Hallitus
  
Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi, puh. 010 252 1387
Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuuli Kousa, puh. 010 252 2957

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
op.fi

OP Yrityspankki Oyj on osa OP Ryhmää, Suomen suurinta asiakasomisteista finanssiryhmää. OP Yrityspankki ja OP-Asuntoluottopankki vastaavat OP:n varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OP Yrityspankki, OP-Asuntoluottopankki ja niiden emoyhtiö OP Osuuskunta sekä muut OP:n jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP Yrityspankki toimii myös OP:n keskuspankkina.

HUG#2243677