Release details

2019-02-28 08:00 CET
  • Print
  • Share Share
no en

Statkraft AS offentliggjør årsrapport 2018

Vedlagt følger en pdf-versjon av den trykte årsrapporten for 2018 for Statkraft AS. Rapporten er også tilgjengelig på Statkrafts hjemmeside, http://www.statkraft.no/IR/

Kontaktpersoner:

Investor Contact Arild Ratikainen, tlf.: 971 74 132. e-post: arild.ratikainen@statkraft.com

Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 901 86 310. e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 

Arsrapport 2018
Feb 28, 2019

HUG#2236615