Release details

2019-02-11 14:30 CET
  • Print
  • Share Share

OP Ryhmän vakavaraisuus ylittää EKP:n asettaman uuden minimitason selvästi

OP Yrityspankki Oyj
OP Osuuskunta
Pörssitiedote
11.2.2019 klo 15.30

OP Ryhmän vakavaraisuus ylittää EKP:n asettaman uuden minimitason selvästi

Euroopan keskuspankki (EKP) on päivittänyt OP Ryhmän lisäpääomavaatimuksen osana valvojan vuosittaiseen arvioon liittyvää SREP-prosessia (Supervisory Review and Evaluation Process). Lisäpääomavaatimus (P2R) nousee 1,75 prosentista 2 prosenttiin 1.3.2019 alkaen. Lisäpääomavaatimus huomioiden OP:n uusi vakavaraisuuden minimitaso on CET1-vakavaraisuudelle 11 prosenttia ja vakavaraisuussuhteelle 14,5 prosenttia.

EKP on pitänyt vakavaraisuusohjeistuksen (P2G) ennallaan 1 prosentissa. Tämä ohjeistus mukaan lukien OP Ryhmän CET1-vakavaraisuusvaade on 12 %.

OP Ryhmän vakavaraisuus ylittää uuden minimitason selvästi. Vuoden 2018 lopussa OP Ryhmän CET1-vakavaraisuus oli 20,5 prosenttia ja vakavaraisuussuhde 22,5 prosenttia. EKP:n asettama uusi minimitaso kasvattaa rava-vakavaraisuuden pääomavaatimusta, joten rava-suhdeluku laskee lisäpääomavaatimuksen myötä 2 prosenttiyksikköä. Rava-suhdeluku oli vuoden 2018 lopussa 147 prosenttia (minimitaso 100).

OP Ryhmä on Euroopan keskuspankin (EKP) valvonnassa. SREP-prosessi on osa EKP:n normaalia pankkivalvontaa, jonka tarkoituksena on varmistaa, että pankeilla on riittävät riskienhallintamenetelmät sekä riittävästi pääomia ja likviditeettiä riskien hallitsemiseksi ja kattamiseksi.

OP Yrityspankki Oyj
OP Osuuskunta
Tuuli Kousa
Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Lisätiedot:
OPn viestintä puh. 050 523 9904, viestinta@op.fi

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy                                                                                   
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange                                                                         
Keskeiset tiedotusvälineet                                                                  
op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jonka perustehtävänä on vahvan vakavaraisuuden ja tehokkuuden avulla luoda kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle. OP Ryhmän muodostavat 156 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. Ryhmällä on 1,9 miljoonaa omistaja-asiakasta.
www.op.fi

OP Yrityspankki ja OP-Asuntoluottopankki vastaavat OP:n varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OP Yrityspankki, OP-Asuntoluottopankki ja niiden emoyhtiö OP Osuuskunta sekä muut OP:n jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP Yrityspankki toimii myös OP:n keskuspankkina.

HUG#2234380